Onderzoek

Onderzoek

Kennisontwikkeling binnen Entrepreneurship@HU concentreert zich op drie onderzoeksterreinen:

1. Methodologie.

Bij de meeste opleidingen kunnen studenten afstuderen op hun eigen bedrijf. Met StudentsInc als stagebedrijf én begeleider. Zo werken ze aan hun opleidingscompetenties én hun ondernemerschapscompetenties. Entrepreneurship@HU onderzoekt wat daarin de best practices zijn. Welke methodieken werpen de meeste vruchten af? En hoe zorg je voor meetbare resultaten en onderling vergelijkbare scripties?

2. Effecten op en van de ondernemende competenties.

Welke invloed hebben de activiteiten van Entrepreneurship@HU op de ondernemende houding en ondernemersvaardigheden van onze studenten? Wat dragen onze ondernemende studenten bij aan de prestaties van de bedrijven waar ze werken? Wat dragen hun eigen bedrijven bij aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio? Ook hier doet Entrepreneurship@HU onderzoek naar. Nu al scoren studenten van de HU van alle hogeronderwijsinstellingen het beste op ondernemerschap in wording.

3. Effecten van Accelerator-activiteiten.

Hoe en wat dragen de activiteiten van de MKB Accelerator bij aan ondernemerschap en innovatiekracht in de regio? Welke effecten ondervinden ondernemers? Entrepreneurship@HU verzamelt hierover gegevens en verhalen, en brengt die voor ondernemers overzichtelijk in kaart.

Laatste publicatie

Bekijk alle publicaties

Massa geeft impact. Jaarlijks volgen 120 studenten programma’s van Entrepreneurship@HU. Zoals de minor Onderneem het, Project van je leven en Afstuderen op Eigen Bedrijf. Maar echt massa krijg je pas als de ontwikkeling van ondernemende competenties geïntegreerd is in het reguliere onderwijsprograma.

Bekijk alle publicaties