Learning Community

Learning Community

Entrepreneurship@HU transformeert de Hogeschool Utrecht tot broedplaats voor ondernemende competenties. Daar is ook actieve verspreiding van kennis voor nodig, over ondernemerschap en de ontwikkeling van 21st century skills. Daarvoor zorgt de Learning Community Entrepreneurship (LCE), een groep ervaren docenten met een passie voor ondernemerschap en onderwijs. Zij creëren draagvlak van onderaf, ondersteunen faculteiten bij de ontwikkeling en opzet van ondernemerschapsonderwijs en stimuleren studenten om af te studeren op hun eigen bedrijf.

Om ook bij docenten ondernemende competenties te stimuleren via trainingsprogramma’s, werkt LCE intensief samen met de Universiteit Utrecht.

Laatste publicatie

Bekijk alle publicaties

Massa geeft impact. Jaarlijks volgen 120 studenten programma’s van Entrepreneurship@HU. Zoals de minor Onderneem het, Project van je leven en Afstuderen op Eigen Bedrijf. Maar echt massa krijg je pas als de ontwikkeling van ondernemende competenties geïntegreerd is in het reguliere onderwijsprograma.

Bekijk alle publicaties